Harrastukset

Tälle sivulle olemme koonneet lyhyet lajiesittelyt harrastuksista, joita olemme harrastaneet omien koiriemme kanssa, tai joita kasvattimme ovat harrastaneet omistajiensa kanssa. Harrastukset on lajiteltu mäyräkoirille tyypillisiin, rodunomaisiin harrastuksiin sekä muihin harrastuksiin.

Rodunomaiset harrastukset

Ajometsästys (MÄAJ)

Ajometsästyksessä mäyräkoira ajaa riistaa karkottaen sen liikkeelle haukkuen. Sallittuja ajoeläimiä mäyräkoirien ajokokeissa (MÄAJ) ovat jänis, kettu, metsäkauris, japanin-, kuusi- ja valkohäntäpeura. Kokeessa koira lasketaan maastoon etsimään ajoeläintä ja koiran tulee löytää itsenäisesti ajoeläin ja seurata sitä haukkuen. Koe muistuttaa hyvin paljon oikeaa metsästystilannetta ja kokeessa arvioidaan koiran erilaisia metästysominaisuuksia, kuten muun muassa koiran kykyä löytää sallittu ajoeläin maastosta, koiran haukkua, ajojen pituutta sekä yhteistyökykyisyyttä ohjaajan kanssa. Omia koiriamme on käytetty niin käytännön ajometsästyksessä kuin MÄAJ-kokeissakin.

MÄAJ-kokeen säännöt ja ohjeet

Luolametsästys (LUT, LUME)

Luolakoirien taipumuskokeessa (LUT) on tarkoitus selvittää luolakoirarotuisten koirien taipumukset ja sopivuus luolassa työskentelyyn luolametsästystä varten. Koe-eläimenä kokeissa käytetään kettua. LUT-koe suoritetaan niin sanotussa keinoluolastossa, mutta valioitumiseen tästä lajista tarvitaan myös hyväksytty luonnonluolan tarkastus.

Luolakoirien metsästyskoe (LUME) taas suoritetaan aidossa luolametsästystilanteessa. Tällöin koiran ominaisuuksia käytännön metsästykseen voidaan arvioida monilta osa-alueita tarkemmin ja monipuolisemmin kuin LUT-kokeessa. LUME-kokeessa riistaeläimeksi käyvät luonnonvaraiset supikoirat, ketut sekä mäyrät. Koe voidaan suorittaa joko maa- tai kallioluolassa tai jonkin rakennuksen alla.

Omien koiriemme kanssa olemme harrastaneet sekä käytännön luolametsästystä että LUT- sekä LUME-kokeita.

LUME-kokeen säännöt ja ohjeet

Unita's Wonne "Desi" LUT-putkilla treeneissä

Jäljestys (MEJÄ, VAHI)

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen (MEJÄ) tarkoituksena on selvittää koiran kykyä seurata mahdollisesti haavoittunutta riistaeläintä ja sen jättämiä jälkiä maastoon. Taito on erityisen tärkeä kolari- tai metsästystilanteissa haavoittuneiden eläinten löytämiseksi. Kokeessa jäljitellään aitoa jäljestystilannetta ja mitataan koiran kykyjä seurata haavoittunutta hirvieläintä. Kokeessa jälki vedetään edellisenä päivänä mahdollisimman riistarikkaaseen metsään joko naudan tai hirven verta käyttäen kostutetulla sienellä. Jäljen päässä niin sanottuna kaatona on hirvieläimen sorkka, jota kohtaan koiran tulee ilmaista kiinnostusta. Kokeessa koira on koko ajan kytkettynä 6 metrin pituiseen jälkiliinaan sekä koiran tulee myös ennen koetta läpäistä hyväksytysti laukauksensietotesti. Koiran tulee pystyä seuraamaan jälkeä itsenäisesti, ilman ohjaajan avustamista.

Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeessa (VAHI) selvitetään koiran sekä ohjaajan kykyä seurata vahingoittuneen riistaeläimen jälkiä. Kuten MEJÄ-kokeessakin koira on koko kokeen ajan kytkettynä 6 metrin pituiseen jälkiliinaan. VAHI-koe voidaan järjestää joko keinotekoisesti kuten MEJÄ-koe, mutta VAHI-kokeen voi suorittaa myös käytännön jäljestyksellä aidossa haavoittuneen hirvieläimen jäljestyksessä. Kokeeseen osallistuva koiranohjaaja antaa osallistumisellaan suostumuksensa siihen, että on viranomaisten käytettävissä vahingoittuneiden hirvieläinten jäljestämistehtävissä.

Omien koiriemme kanssa olemme osallistuneet niin MEJÄ- kuin VAHI-kokeisiin sekä osallistuneet myös useisiin käytännön jäljestystilanteisiin hirvieläimen ollessa haavoittunut joko metsästys- tai kolaritilanteen vuoksi.

MEJÄ-kokeen säännöt ja ohjeet
VAHI-kokeen säännöt ja ohjeet

Vesiriistatyöskentely (VERI)

Muut harrastukset

Näyttelyt

Taakanveto

Koirantassi

Lukukoiratoiminta

Nose work (NW)

Dobo

Rally-toko (RT)

Agility